July 2012

It was like an explosion

11. july 2012 at 18:53 | Vanity Fair |  Zdrapy zo zápisníka
Poznáte ten pocit, keď vám hlavou víria milióny myšlienok, no vy ich nedokážete sformulovať do súvislej, zmysluplnej vety? Proste je toho toľko, čo by ste chceli povedať, že jednoducho to radšej vzdáte, a nepoviete nič?